ChangePicture

Úvod

Jsme malá firma v rodinném vlastnictví s 33 letou tradicí ve strojní výrobě. V současné době má firma 20 zaměstnanců, vyrábí ve vlastním moderně vybaveném provozu v Miskolezích okr. Náchod.

firma

Firma VSD-Ládr s.r.o je výrobce a subdodavatel strojírenských dílů a sestav podle výkresů dodaných zákazníkem. Specializujeme se na výrobu přesných a technicky náročných dílů vyráběných ve středních a velkých sériích, používaných v různých průmyslových odvětvích. Našimi odběrateli jsou finální výrobci hydraulických a pneumatických systémů, výrobci všech oborů přesného strojírenství, dodavatelé automobilového průmyslu, výrobci zdra-votní techniky atd.

Pro výrobu dílů používáme zejména CNC obráběcí stroje – soustružnické automaty, brusky, válcovačku závitů, vrtačky, atd. Zajišťujeme kompletní servis v dodávce dílů pro konečné použití zákazníkem -včetně povrchových úprav, tepelného zpracování a značení.
Díly nebo sestavy jsou dodávány zákazníkovi v požadovaném termínu a s požadovanými doklady (atesty materiálu, protokoly o tepelném zpracování, jiné kontrolní protokoly, atp..)

Našim zákazníkům nabízíme technickou podporu v oblastech konzultace o technologii výroby k dosažení optimální ceny výrobku, spolupráci při vývoji nebo změnách výrobků – vzorkování. Tato podpora je v běžném rozsahu poskytována v rámci spolupráce bezplatně. Pro větší projekty stanovíme cenovou nabídku.